Przekaż dalej:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania u usług hotelowych oraz w celach marketingowych. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczne POPRAD S.J. ul. Romanowskiego 4A, 33-300 Nowy Sącz.
2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych - kontakt@hotelpanoramanowysacz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych oraz w celach marketingowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.